<<

1/1

Opolis, Stickerei auf Stoff, 100 x 80 cm, 2014